Понедельник,
16.07.2018
11:08Все новости Молдовы
Бельцкие времена
Культура, история
Политика
Происшествия
В мире
ALEGERI
EXTERNE
Приднестровье
Гагаузия
Фотография дня
Гороскоп дня
Кишинев
DIASPORA
PRIMĂRIA
RUȘINEA CAPITALEI DE NORD
ACTUALITATE
CURIOZITĂŢI
POLITICĂ
AI NOŞTRI ÎN LUME
SPORT
SOCIAL
IN MEMORIAM
ECONOMIE
METEO
Гранты, конкурсы и стипендии
JUSTITIE
Экономика
Бельцы
Общество
Права и обязанности

 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА
Партнеры

 

 

 

 

 


ACTUALITATE  

Curtea de Conturi constată nereguli în gestionarea patrimoniului public din Bălţi


 

Curtea de Conturi constată mai multe iregularităţi în gestionarea patrimoniului autorităţilor publice locale din municipiul Bălţi în anul 2017. În evaluarea bunurilor imobiliare folosite pentru procesul de învăţământ, valoarea de bilanţ a acestora a fost diminuată cu circa 67,1 milioane de lei. La fel, s-a constatat şi diminuarea valorii terenurilor proprietate publică – cu circa 16,6 milioane de lei.

La fel, s-a constatat şi diminuarea valorii terenurilor proprietate publică – cu circa 16,6 milioane de lei. Proiectul raportului auditului situaţiilor financiare aferente procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public Bălţi pe anul 2017 a fost examinat în cadrul şedinţei Curţii de Conturi din 25 iunie, transmite IPN.  

În urma auditului, Curtea de Conturi a aprobat o opinie cu rezerve, determinată de efectul denaturărilor aferente: în bilanţului contabil – în sumă de 110,6 milioane de lei şi în raportul privind veniturile şi cheltuielile – în sumă de 22,05 milioane de lei. Iregularităţile care au servit drept bază pentru opinia de audit se referă la mai multe aspecte, printre care şi denaturarea şi diminuarea elementelor bilanţiere de active nefinanciare, gestionate de Direcţia învăţământ, tineret şi sport.  

Este vorba despre recunoaşterea valorii mijloacelor fixe în lipsa documentelor justificative, în sumă de 111 mii de lei, contrar prevederilor legale, dar şi necorespunderea datelor evidenţei analitice privind mijloacele fixe cu cea sintetică, în suma de 136,1 mii de lei. Curtea a constatat şi reflectarea eronată a activelor nemateriale, în valoare de 83,3 mii de lei, dar şi reflectarea eronată a unor bunuri ca mijloacelor fixe, în valoare de 238,6 mii de lei, care nu au fost date în exploatare.  

Printre iregularităţi se numără majorarea neconformă a valorii tranzacţiilor privind lucrările de reparaţii capitale cu suma de 222,6 mii de lei, dar şi majorarea valorii cheltuielilor aferente subsidiilor acordate, cu diminuarea concomitentă a valorii cheltuielilor aferente serviciilor prestate, în sumă de 14,33 milioane de lei.  

Echipa de audit menţionează şi diminuarea veniturilor şi creanţelor de la chiria bunurilor publice, în sumă totală de 21,4 mii de lei, în urma neîncasării şi neraportării veniturilor. Este fixată şi majorarea cheltuielilor aferente reparaţiilor curente, cu diminuarea concomitentă a valorii mijloacelor fixe în urma efectuării reparaţiilor capitale, cu suma de 5,5 milioane de lei.  

În opinia auditului, cu excepţia aspectelor care au stat la baza emiterii opiniei cu rezerve, rapoartele şi situaţiile financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă şi fidelă a situaţiei patrimoniale şi celei financiare ale autorităţilor publice locale din municipiul Bălţi la 31 decembrie 2017.  

Unitatea administrativ teritorială (UAT) din municipiul Bălţi este persoană juridică de drept public, care dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi altor unităţi administrativ-teritoriale. Bugetul UAT din municipiul Bălţi a fost constituit în anul 2017 din următoarele surse: transferuri cu destinaţie specială – 298,7 milioane de lei (64,4%), venituri proprii – 146,24 milioane de lei sau (31,5%), alte venituri – 18,8 milioane de lei (4,1%).  

https://adevarul.ro

 

 

 


 

Share |
Класс!

 
 
  

 
 

 


Copyright © Газета.MD. Все права защищены.
Rambler's Top100